Välkommen till
Skräddars!
Slide
Play

Skräddars Gård

Gårdens huvudsakliga verksamhet är spannmålsodling. På våra åkrar växer rent och fint finländskt spannmål, såsom havre, vete, korn och ärter.

Vi erbjuder till uthyrning, förmånligt förvaringsutrymme i gårdens gamla stenladugård från 1910. Smålager finns att hyra i olika storlekar helt enligt Ditt behov. Bekanta dig närmare med smålagret nedan.

Smålager

Skräddars smålager erbjuder tryggt och varmt förvaringsutrymme förmånligt, enligt ditt behov. Smålager finns i två utrymmen, A och B, med tillträde till båda från två ingångar. I utrymme A finns 22 förråd i storleken 3,5-12m². I utrymme B finns 23 förråd i storleken 3,5-13 m².

Temperatur i lagret: 12℃
Luftfuktighet i lagret: ca 60%
Kameraövervakning med inspelning på området.

Prislista och lediga utrymmen

50 € / 3,5 m²

Lediga: Inga lediga

70 € / 5,5 m²

Lediga: Inga lediga

80 € / 6,5 m²

Lediga: Inga lediga

85 € / 7 m²

Lediga: Inga lediga

110 €+ /> 10 m²

Lediga: Inga lediga

Hyresvillkor

  • Minimi hyrestid 1 månad
  • Hyrestagaren har en egen försäkring
  • Hyrestagaren har eget hänglås
  • Inga lättantändliga vätskor eller kraftigt luktande föremål får förvaras i lagret
  • Öppettider: 06.00-23.00

Historia

Skräddars gårds kända historia börjar år 1540 och gården har sedan dess gått vidare i släktens ägo. Gården är belägen i Finnböle by i nordvästra Ingå. Genom tiderna har gården klarat sig genom krigsår och farsoter, antagligen tack vare byns isolerade och avlägsna läge. Det äldsta huset på gården är karaktärshuset, som byggdes år 1767 av dåvarande bonden Johan Mattsson.

Den stora ladugården byggdes år 1910 av kilad gråsten. Stenbrytningen utfördes i ett stenbrott norr om karaktärshuset och stenarna drogs ut ur skogen med hästar. Sammanlagt 23 man utförde bygget som stod klart på en sommar. Ladugården har under årens lopp inhyst hästar, kor, höns och grisar. Numera är det ombyggt till smålager.

På gården har det alltid idkats spannmålsodling. Förr använde man hästar för många av arbetena. Vårsådden krävde 5 man och 6 hästar medan den arbetsdryga skörden kunde kräva upp till 9 personer. I början av 1900-talet bodde totalt 38 personer på gården. Den första traktorn köptes år 1940 varefter manskapsbehovet började minska. Idag sköts gården helt utan utomstående arbetskraft.

Djurförädling av både hästar och kor ägnades ett speciellt intresse på Skräddars. Särskilt kan nämnas stoet Eripulu som köptes till gården på 1950-talet. Stoet var en framgångsrik travhäst som sedermera födde hingsten Hilu år 1961. Hilu såldes som 4-åring och kom att bli en av Finlands mest kända travhästar. År 1989 utsågs Eripulu till Finlands främsta avelssto.

Många fler anekdoter finns nedskrivnas om händelser på gården, men de här sammanfattar kärnan i gårdens historia.

Ta kontakt

Linda Forsström
Skräddarsvägen 42, 10230 Ingå st

  • Registerbeskrivning