Välkommen!

 Skräddars gård ligger i västra Ingå. Gårdens historia sträcker sig tillbaka till 1540. I dag odlas på gården rent Finländskt spannmål. På gården finns också ett smålager som erbjuder förmånligt förvaringsutrymme. För mer information följ länkarna översta på sidan.

 Tervetuloa!

Skräddarsin tila sijaitsee länsi-Inkoossa. Tilan pitkä historia alkaa jo vuonna 1540. Tänä päivänä tilalla viljellään puhdasta Suomalaista viljaa. Tilalla tarjotaan vuokralle pienvarastotilaa edullisesti. Ennemmän tietoa saa seuraamalla ylälaidan linkkejä.